Informacje dla Klienta


Szanowni Państwo,

Portal lazienka4u.pl jest sklepem on-line Salonu Łazienek Firmy Handlowej "BOZ" Spółka Akcyjna.

Prezentowane na nim oferta jest tylko wycinkiem pełnej oferty dostępnej w Salonie Łazienek przy ul. Geodetów 3 w Rzeszowie.

Zapraszamy więc do osobistej wizyty w naszym salonie celem poznania naszej pełnej oferty.

Jednocześnie chętnie służymy wszelkimi informacjami i pomocą zarówno na miejscu w salonie jak również poprzez kontakt telefoniczny i mailowy (zakładka KONTAKT).

Zapraszamy też na naszą stronę internetową www.boz.pl .INFORMACJE DOTYCZĄCE LAZIENKA4U.PL

 

W związku z wejściem w dniu 25 grudnia 2014r. w życie Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 0827) informujemy:

  1. Właścicielem sklepu „lazienka4u.pl” jest F.H. "BOZ" S.A. mająca swoją siedzibę w Rzeszowie przy ul.Geodetów 3, 35-328 Rzeszów, NIP 813-31-93-947, wpisana do KRS pod numerem 0000187729 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Dane teleadresowe sklepu „lazienka4u.pl”: ul. Geodetów 3, 35-328 Rzeszów, info@lazienka4u.pl, tel. 665 652 023.
  3. Ewentualne reklamacje należy składać na ww. adresy (pkt 1 lub 2) w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  4. Dokumentem równorzędnym z niniejszymi informacjami jest regulamin Sklepu dostępny na głównej stronie internetowej (regulamin). Informacje w nim zawarte dotyczą m.in. procedury zamawiania i realizacji zamówień oraz płatności.
  5. Obowiązkiem sklepu „lazienka4u.pl” jest dostarczenie towaru wolnego od wad.
  6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy wg poniższych zasad:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy; lub (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno) od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy lub (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach) od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (tj. F.H. "BOZ" S.A., ul. Geodetów 3, 35-328 Rzeszów, tel. , e-mail: info@lazienka4u.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (umieszczonego na końcu niniejszych informacji), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku gdy otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową, proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: LAZIENKA4U.PL, ul. Godetów 3, 35-328 Rzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. W takim przypadku będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Informujemy ponadto, iż odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór)


Adresat

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od  umowy sprzedaży następujących rzeczy:

[w tym miejscu należy wymienić pełną nazwę zakupionych rzeczy (zgodnie z dokumentem sprzedaży)]

Data zawarcia umowy:

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów): [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data oświadczenia:

© 2023 "Lazienka4U" Wszystkie prawa zastrzeżone.