REGULAMIN

(obowiązujący od 1 kwietnia 2018r)


1. Właścicielem sklepu internetowego lazienka4u.pl („Sklep”) jest Firma Handlowa „BOZ” S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Geodetów 3, 35-328 Rzeszów, NIP: 813-31-93-947, REGON: 691535697, KRS: 0000187729 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 31.500.000,00 zł., w tym kapitał wpłacony: 31.500.000,00 zł.

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.


Zamówienia


3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Zamówienia mogą być składane poprzez:

 • platformę internetową lazienka4u.pl postępując wg wskazówek wyświetlanych na ekranie – dodatkowy opis zamawiania znajduje się na stronie głównej w menu „Jak zamawiać?”;
 • przesłanie drogą e-mailową na adres: info@lazienka4u.pl zamówienia wraz z danymi osobowymi lub danymi firmy i podaniem numeru telefonu oraz zwrotnego adresu email;
 • drogą telefoniczną.

5. Złożenie zamówienia przy wykorzystaniu platformy lazienka4u.pl jest równoznaczne z zobowiązaniem do zapłaty i jest traktowane wiążąca deklaracja do odebrania zamówienia w całości od kuriera lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od poinformowania o gotowości zamówienia do odbioru.

6. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych podmiotu Zamawiającego dla potrzeb realizacji zamówienia. Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nigdy nie będą udostępniane do celów innych niż związane z realizacją zamówienia (zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa). Administratorem danych jest Właściciel sklepu internetowego lazienka4u.pl – F.H. „BOZ” S.A. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane osobowe (w szczególności Zamawiającemu) przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

7. Po otrzymaniu zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną, wysyłane zostanie do Zamawiającego potwierdzenie złożenia zamówienia – należy je traktować jako informację świadczącą wyłącznie o tym, że zapytanie Zamawiającego dotarło do Sklepu i ma status „Oczekujące”.

8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez zmianę jego statusu na „W realizacji (oczekiwanie na płatność)”. Informacje o zmianie statusu oraz o komentarzach do zamówienia dostępne są po zalogowaniu na konto Klienta. Sklep dopuszcza też możliwość wysyłania tych informacji drogą e-mail.

9. Po otrzymaniu płatności zamówienie przyjmuje status „Zapłacono (zamówienie w realizacji)” i jest kompletowane, a następnie przygotowywane do wysyłki.

10. Po wysłaniu towarów będących przedmiotem zamówienia otrzymuje ono status „Zakończone”.

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie zapłaty za zamówiony towary. Zapłata rozumiana jest jako uznanie konta bankowego Sklepu.

12. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

13. Wszystkie oferowane produkty pochodzą od producentów lub od polskich dystrybutorów danej marki i zawsze wysyłane są w oryginalnych opakowaniach.

14. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe i wolne od wad.

15. Zamawiający może kontaktować się z pracownikami sklepu internetowego lazienka4u.pl drogą mailową na adres info@lazienka4u.pl lub pod numerem telefonu +48 665 652 023 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00).

16. Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja następuje na podstawie kolejności wpłynięcia zamówień i trwa do momentu wyczerpania zapasów.

17. Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

<

18. Złożenie zamówienia poprzez platformę internetową lazienka4u.pl jest równoznaczna z upoważnieniem dla właściciela sklepu internetowego lazienka4u.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

19. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon bądź faktura VAT.

20. Faktura VAT lub paragon będą wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia będą skompletowane i gotowe do wysyłki. Realizacja dostaw zamówień niekompletnych, możliwa jest wyłącznie na specjalną prośbę Zamawiającego po uzgodnieniu warunków tych dostaw ze Sklepem.


Płatności


21. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 • przelew, na konto sklepu podane w zakładce Kontakt i potwierdzeniu zamówienia,
 • kartą kredytową poprzez serwis płatnicze dostępne na platformie lazienka4u.pl (np. PAYU)

22. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

23. Termin realizacji zamówienia towarów niedostępnych na magazynie Sklepu jest określany w zależności od terminu dostępności poszczególnych pozycji u danego producenta.

24. Towar dostarczany jest na koszt Zamawiającego lub Sklepu wg kalkulacji tworzonej automatycznie w trakcie składania zamówienia (koszt dostawy i obsługi zamówienia zależy od wagi zamówienia). Złożenie zamówienia oznacza akceptację (o ile występują) kosztów dostawy, opakowania i obsługi zamówienia.

25. Dostawa uważana jest za zrealizowaną w przypadku postawienia do dyspozycji zamówionego towaru.

26. Dostawa nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania/domu oraz jego montażu.


Reklamacje


27. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w momencie odbioru, pod kątem u szkodzenia opakowania i jego zawartości. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania lub zniszczenia zawartości należy spisać protokół reklamacyjny, sporządzony na miejscu doręczenia z udziałem kuriera.

28. Na Zamawiającym ciąży obowiązek sprawdzenia po odebraniu przesyłki czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie (przed wysyłką towar jest dokładnie sprawdzany oraz starannie i dokładnie pakowany przez pracowników sklepu). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń, Zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia protokołu (w obecności kuriera) i do niezwłocznego zgłoszenia na piśmie uszkodzenia produktu.

29. Reklamację dotyczącą wad towaru lub braków części składowych należy zgłosić niezwłocznie na adres info@lazienka4u.pl lub wysłać pocztą tradycyjna na adres lazienka4u.pl, ul. Geodetów 3, 35-328 Rzeszów.


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy


30. Prawo odstąpienia od umowy: Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (kupna-sprzedaży/dostawy) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy; lub (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno) od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy lub (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach) od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Sklep (tj. F.H. "BOZ" S.A., ul. Geodetów 3, 35-328 Rzeszów, tel. 665 652 023, e-mail: info@lazienka4u.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego Załącznik do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

31. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności związane z umową, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep dla danego zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku gdy Zamawiający otrzymał rzeczy w związku z umową, proszony jest o odesłanie lub przekazanie do Sklepu towaru na adres: lazienka4u.pl, ul. Geodetów 3, 35-328 Rzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. W takim przypadku Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep informuje ponadto, iż Zamawiający odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych


32. Zgodnie z art. 6 ust. 1 a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych podanych przez klientów Sklepu jest Firma Handlowa „BOZ” S.A.:
  ul. Geodetów 3, 35-328 Rzeszów tel.17 85 00 300, biuro@boz.pl,
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  e-mail: rodo@lazienka4u.pl
 • Przekazane przez klientów Sklepu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) ww. Rozporządzenia w celach związanych z obsługą zapytań oraz realizacją zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 • Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres do czasu odwołania zgody na przetwarzanie w w/w celach,
 • Każdy klient posiada prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
 • Informujemy o przysługującym klientowi prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych przez klienta jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia kontakt.

 

Postanowienia końcowe

 

33. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy Sąd powszechny RP, przy czym w pierwszej kolejności Sklep dołoży starań aby załatwić spór na drodze polubownej z Zmawiającym.

34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

35. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018 roku i od tego dnia odwołuje wcześniej obowiązujący regulamin lub regulaminy.

36. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej sklepu lazienka4u.pl.
Załącznik do regulaminu


Adresat

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Data zawarcia umowy:

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów): [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data oświadczenia:

 

© 2023 "Lazienka4U" Wszystkie prawa zastrzeżone.