OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa „BOZ” S.A.:
  ul. Geodetów 3, 35-328 Rzeszów tel.17 85 00 300, biuro@boz.pl,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  e-mail: rodo@lazienka4u.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) ww. Rozporządzenia w celach związanych z obsługą zapytań oraz realizacją zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 4. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres do czasu odwołania zgody na przetwarzanie w w/w celach,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia kontakt.
© 2023 "Lazienka4U" Wszystkie prawa zastrzeżone.